KVSFF
HJEM

Velkommen til Kvalsund Sportsfiskeforening.

Her finner du info om fiske i vassdrag som foreningen forpakter.


Kvalsund

vassdraget

Kvalsundvassdraget består av Kvalsundelva og Øvre- og Nedre Neverfjordvann, elva mellom vannene og fredningsområdene Neverfjordelva m/kjoser og Korselva.

Kvalsundelva er en liten lakseførende elv med bestander av laks og sjøørret..

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, og her kan det fiskes etter innlandsørret og innlandsrøye.

Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Sjøørret


Brennsvik-

vassdraget

Brennsvikvassdraget består av Brennsvikvannet og Brennsvikelva.

Brennsvikvannet er et stort fiskevann på 1,3 km2, med en omkrets på 5,5 km.

Vannet har bestander av innlandsørret, innlandsrøye, og en liten bestand sjøørret og sjørøye.


Brennsvikelva er en svært liten elv som bare er egnet til fiske ved god vannstand. Brennsvikelva er ikke særlig egnet for fluefiske.
 


KVSFF er tilsluttet organisasjonen:

Norske Lakseelver representerer forvaltningslag i 114 lakseførende vassdrag, og jobber for å ta vare på bestandene av villaks, sjøørret og sjørøye.

Arb. området er bl.a.  å redusere påvirkning fra lakselus, rømt oppdrettslaks og vassdragsreguleringer.  


Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 10 000 fiskerettshavere. Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Hos Arcticflies finner du ett meget stort utvalg av kvalitetsprodukter til fluebinding!


Her selges utstyr til fluefiske, isfiske, telt, agn, og div. annet.

Du finner også et stort og flott utvalg av laksefluer og ørretfluer. Firmaet har både butikk og nettbutikk.

Klikk her for link.


Arcticflies holder til på Skaidi i Hammefest kommune.

FangstApp fra Inatur:


Appen kan lastes ned i GooglePlay/AppleStore.


 Den største delen av det anadrome Kvalsundvassdraget som foreningen forpakter tilhører Finnmarkseiendommen (FeFo). Klikk logo for link til FeFo.