INFO Sesong/Ukekort

SESONGKORT FOR KVALSUNDELVA:


Nye regler godkjent av FeFo gjelder f.o.m. 2023:

Bare fast bosatte med folkeregisteret adresse innenfor sektorgrense Kvalsund (tidl. gamle Kvalsund kommunegrense), har rett til kjøp av sesongkort.

Pris ikke medlemmer kr. 1200,-  Pris ordinære medlemmer: kr. 650,-

Se prisliste og øvrig info her.


Det kan søkes om sesongkort fra 1. januar. Behandlingstiden er ca. 1 uke.


Slik søker du:

Send E-post/brev til foreningen med følgende innehold:

  • Ditt for- og etternavn, adresse, postnr. og poststed.
  • Din E-post adresse, og ditt mobiltlf.nr.
  • Vedlegg kopi av kvittering for betalt fiskeravgift for sesongen.
  • Vedlegg kopi av bostedsattest fra skatteetaten.


(bostedsattest bestilles her fra skatteetaten).


Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon behandles ikke.
(Hvis du ikke har fått svar på din sesongkortsøknad kan årsaken være at du ikke har vedlagt tilstrekkelig dokumentasjon).


Tidligere sesongkortordninger er avviklet.

(FeFo ønsket ikke at sesongkortsalget skulle være organisert slik som før).

Sesong- og ukekort gjelder for hele Kvalsundelva, unntatt private områder merket rødt på elvekartet:

Sesongkort og ukekort for Kvalsundelva

Sesongkort skal innrapporteres løpende og minimum hver 14. dag.

SISTE FRISTER for sesongen 2023:


SISTE FRIST 15. juni :      Innrapportering gjelder perioden 1. juni -  15. juni.

SISTE FRIST 29. juni :    Innrapportering gjelder perioden 16. juni - 29. juni.

SISTE FRIST 13. juli :       Innrapportering gjelder perioden 30.juni -  13. juli.

SISTE FRIST 27. juli :      Innrapportering gjelder perioden 14. juli -  27. juli.

SISTE FRIST 10. aug. :     Innrapportering gjelder perioden 28. juli -  10. aug.

SISTE FRIST 24. aug. :    Innrapportering gjelder perioden 11. aug. -  24. aug.

SISTE FRIST 7. sept. :      Innrapportering gjelder perioden 25. aug. -  7. sept.

SISTE FRIST 21. sept. :    Innrapportering gjelder perioden 8. sept. -  14. sept.


Unnlatelse av innlevering av innrapportering innen oppgitte tidsfrister i sesongen, vil medføre at neste søknad om sesongkort gjeldende gjeldende en sesong ikke innvilges.