KVSFF
Sesongkort bestilling

SESONGKORT FOR KVALSUNDELVA:


Nye regler godkjent av FeFo gjelder f.o.m. 2023:

Bare fast bosatte med folkeregisteret adresse innenfor sektorgrense Kvalsund (tidl. gamle Kvalsund kommunegrense), har rett til kjøp av sesongkort.

Pris ikke medlemmer kr. 1200,-  Pris ordinære medlemmer: kr. 650,-

Se prisliste og øvrig info her.


Slik bestiller du: Fyll ut bestillingsskjemaet nederst


Det kan bestilles sesongkort fra 1. januar. Behandlingstiden er max 1 uke.


(bostedsattest bestilles her fra skatteetaten).

Viktig å sende dette f.eks. vedlagt E-post til foreningen, hvis du mener at styret ikke kjenner din faste bostedsadresse fra før.


Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon behandles ikke. 


Tidligere sesongkortordninger er avviklet.

(FeFo ønsket ikke at sesongkortsalget skulle være organisert slik som før).

Sesongkort gjelder for hele Kvalsundelva, unntatt private områder merket rødt på elvekartet:

Sesongkort Kvalsundelva

Sesongkortbestilling. (for fast bosatte i sektorgrense Kvalsund).

 
 
 
 
 
 
 
JA
NEI
 
Bekrefter at jeg sender dette snarest.
 
JA
NEI
 
 

Medlem-/ikke medlemskap, og alder bestemmer type sesongkort og pris, og faktura sendes din E-post.

Sesongkort sendes både til din E-post adresse og til din mobiltelefon når faktura er betalt.

Send gjerne E-post til foreningen ved spørsmål ift. sesongkort.

Du kan også bestille sesongkort via E-post.

Innrapportering av sesongkort


Rapporteres løpende og minimum hver 14. dag. (Fangst, gjenutsatt fangst, null fangst, ikke benyttet kort skal innrapporteres)


SISTE FRISTER for sesongen 2023:


SISTE FRIST 15. juni :      Innrapportering gjelder perioden 1. juni -  15. juni.

SISTE FRIST 29. juni :    Innrapportering gjelder perioden 16. juni - 29. juni.

SISTE FRIST 13. juli :       Innrapportering gjelder perioden 30.juni -  13. juli.

SISTE FRIST 27. juli :      Innrapportering gjelder perioden 14. juli -  27. juli.

SISTE FRIST 10. aug. :     Innrapportering gjelder perioden 28. juli -  10. aug.

SISTE FRIST 24. aug. :    Innrapportering gjelder perioden 11. aug. -  24. aug.

SISTE FRIST 7. sept. :      Innrapportering gjelder perioden 25. aug. -  7. sept.

SISTE FRIST 21. sept. :    Innrapportering gjelder perioden 8. sept. -  14. sept.


Unnlatelse av innlevering av innrapportering innen oppgitte tidsfrister i sesongen, vil medføre at neste søknad om sesongkort gjeldende en sesong ikke innvilges.