KVSFF
Om Kvalsund


KVALSUND

Kvalsund ligger i Hammerfest kommune, vest i Finnmark fylke.

Innbyggertallet før kommunesammenslåingen var ca. 1000.


I Kvalsund tettsted finner du bl.a:
Idrettshall, sykehjem, eldreboliger, legekontor, skole, barnehage, bibliotek, kirke, menighetshus, båthavn, drivstoffpumpe, dagligvarebutikk, kro/kafè, treningssenter,  laks/sjøørretelv mv.


Reise til Kvalsund:
Til Kvalsund er det bussforbindelser fra de fleste steder i øst- og vestfinnmark, i tillegg til Troms. Kvalsund er omringet av flyplasser. Du kommer til Kvalsund fra flyplassen i Hammerfest, Alta, Lakselv m.fl., eller via hurtigruta som anløper Hammerfest.

Avstanden fra Kvalsund til Hammerfest er ca. 32 km. Til Alta og Lakselv er avstanden ca. 112 km.

Det går også lokalbåt mellom Kvalsund, Revnses og Hammerfest.

Solnedgang  i Kvalsund
Kvalsund tettsted.
Nordlys over Kvalsundbrua. Foto: Bjørn Hansen
Stalloen
Helleristningsstein ved butikken i Kvalsund
Kvalsund kirke

Noen severdigheter:


Kvalsund Kirke:
Er en langkirke i tre fra 1936, og var den eneste bygningen som stod igjen etter nedbrenningen av Kvalsund under 2. verdenskrig. (Okkupasjonsmakten gjennomførte mot slutten av krigen "den brente jords taktikk" som bl.a. førte til at omtrent alle bygninger i Finnmark ble brent ned).


Helleristninger:
I Kvalsund sentrum finnes det to steiner med 2500 år gamle helleristninger. Steinene ligger ved innkjøringen til coop butikken i Kvalsund.


Stallo:
Er et av «Fotefar mot Nord» sine prosjekt, og du finner severdigheten ved å følge gammelveien på sørsiden av Kvalsundtunellen.


Kvalsundbrua:
Åpnet i 1977, og var da verdens nordligste hengebru og Norges lengste frem til 1991.

Hengebrua er 741 meter, med hovedspenn på 525 meter. Kostet 72,5 mill. kroner å bygge, med en bompengeandel på 12,3 mil. kroner. Nedbetalt i 1991. Tårnhøyden på Kvalsundsiden er 81 meter. og på Stallogargosiden 97 meter. Seilingshøyden er 26 meter.

Turområder
Multebær
Trollvann ved Kvalsund
Tyttebær og Blåbær
Ørretfangst
Neverfjordvann

Friluftsliv i sommerhalvåret:


Kvalsund byr på rikelig med friluftsområder.

På fjellene rundt kan en gå såkalte toppturer. Det er mange fine fiskevann med ørret og røye, og i Kvalsundelva er det mulig å fiske laks og sjøørret.


Det er fine jaktområder for rype og hare i området. Det er også flotte turområder i Saraby, Neverfjord, Klubbukt, Repparfjorddalen, Hatter og Kokelv, samt på Kvaløya, og på Seiland. Blåbær, tyttebær og multebær finner de fleste nok av. Noen benytter også områdene i Kvalsunddalen til sopplukking.


Hos Ut.no finner du diverse turforslag for Hammerfest kommune.


Friluftsliv vinterstid:

Vintertid er det mange fine områder som passer for skiturer, og som benyttes flittig av lokalbefolkningen. Isfiske etter storrøya er populært.


Sneskuterturer er også populært om vinteren, gjerne i kombinasjon med isfiske og bålkos. Kartet viser oversikt over 300 km. skuterløyper i gamle Kvalsund kommune.


(Link til øvrige kart skuter- og skiløyper se FISKE/NEVERFJORDVANN).


Reindriftsområder:


Samene har reindriftsområde i Kvalsunddalen og området rundt Kvalsund.

Dette er kalving-, vår-, sommer- og høstbeiteområder, samt oppsamlingsplasser og flytteleier.


Foreningen ber alle ta hensyn til reinsdyrene, og reindriftsutøverne. Spesielt er det viktig at reinen har ro i kalvingstiden om våren, og tiden etter kalving.


Hundeeiere oppfordres til å følge båndtvangregelen som gjelder fra 1. april til 20. august. (unntak gjelder for reindriftshunder).

Høstens reinsamling i Kvalsund.
Reinkalv.
Reinbukk Kvalsunddalen.