KVSFF
Kvalsundelva

KVALSUNDELVA

Fisketid Laks :            1. juni - 31.august.  
Fisketid Sjøørret :    1. juni - 14. september.

Fiskedøgnet starter kl.18:00 og slutter kl.17:59 neste dag.

Lengden på fiskestrekningen er ca. 4,7 km.

Kortsalget åpner 1. januar hvert år.


Fredningssoner :

  • Korselva. (Skiltet).
  • Neverfjordelva med kjoser. (Skiltet).


(Pukkellaksfella er fjernet og området er ikke lenger fredet).

Sone 1: Det selges 6 kort pr. døgn.

Sone 2: Det selges 4 kort pr. døgn. 

Det kan max kjøpes inntil 2 stk. døgnkort om gangen.

Merk! Ved kjøp av døgnkort i samme fiskesone, skal fiskedato være ulik.  (Oppkjøp er ikke tillatt).

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv.

Fiskekort må for å være gyldig, kjøpes i forhold til hvor fisker er fast bosatt !   (Det fins ulike prisgrupper)

Årskvoter, storlaksekvoter, og Bag-Limit:


Fast bosatt utenfor Finnmark:

Max 6 stk. villaks, og max 2 av disse kan være over 7 kg./89 cm.


Fast bosatt i Finnmark utenfor Hammerfest kommune:

Max 8 stk. villaks, og max 3 av disse kan være over 7 kg./89 cm.


Fast bosatte i Hammerfest kommune: 

Max 10 stk. villaks, og max 3 av disse kan være over 7 kg./89 cm.


Bag-Limit: 2 stk villaks pr. døgn.


Med villaks mens Atlanterhavslaks, og ikke pukkellaks eller oppdrettslaks.


Laks
Start sone 2 Korselvbrua
Start sone 2 Korselvbrua
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Lavvann)
Sone 1 (Lavvann)

KVSFF er tilsluttet organisasjonen: