KVSFF
Kvalsundelva


Kvalsundelva

Fisketid Laks :            1. juni - 31.august.  
Fisketid Sjøørret :    1. juni - 14. september.

Fiskedøgnet starter kl.18:00 og slutter kl.17:59 neste dag.

Lengden på fiskestrekningen er ca. 4,7 km.

Kortsalget åpner 1. januar hvert år.


Fredningssoner :

  • Korselva. (Skiltet).
  • Neverfjordelva med kjoser. (Skiltet).


Sone 1: Det selges 6 kort pr. døgn.

Sone 2: Det selges 4 kort pr. døgn.

Døgnkort innrapporteres senest 3 døgn etter at kortet er utgått på tid. (Brudd på regel fører til gebyr og utestengelse).

Det kan max kjøpes 2 stk. døgnkort av gangen.

Merk! Ved kjøp av døgnkort i samme fiskesone, skal fiskedato være ulik.  (Oppkjøp er ikke tillatt).

Reservasjonsordning døgnkort:

50% av døgnkortene er reservert fast bosatte i Finnmark, med mulighet for kjøp av 100%, såfremt de resterende 50% er ledig  (Ikke er kjøpt av bosatte utenfor Finnmark).

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv.

Fiskekort må for å være gyldig, kjøpes i forhold til hvor fisker er fast bosatt !   (Det fins ulike prisgrupper)

Vær oppmerksom på at rendyrket "fang og slipp", der målet bare er å oppleve glede og spenning i å fiske, for så å slippe ut fisken igjen, er forbudt!

Årskvoter 2024:


Fast bosatt utenfor Finnmark og utlendinger:

Totalkvote 5 stk. villaks, og max 1 av disse kan være over 7 kg./89 cm. Max 3 stk. villaks av kvoten er tillatt fangstet før 16. juli.


Fast bosatt i Finnmark utenfor Hammerfest kommune:

Totalkvote 7 stk. villaks, og max 1 av disse kan være over 7 kg./89 cm.

Max 4 stk. villaks av kvoten er tillatt fangstet før 16. juli.


Fast bosatte i Hammerfest kommune: 

Totalkvote 10 stk. villaks, og max 2 av disse kan være over 7 kg./89 cm.

Max 6 stk. villaks av kvoten er tillatt fangstet før 16. juli.


Bag-Limit:

2 stk villaks pr. døgn.


Med villaks menes Atlanterhavslaks. Merk at både døgn- og årskvoter

kan bli redusert eller øket etter midtsesongevaluering.


Laks
Start sone 2 Korselvbrua
Start sone 2 Korselvbrua
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Lavvann)
Sone 1 (Lavvann)

KVSFF er tilsluttet organisasjonen: