KVSFF
PUKKELLAKS ARBEID 2025

Kvalsund Sportsfiskeforening søker pukkellaks-bekjempere for sommeren 2025.

Dette til en sommerjobb utenom det vanlige i Finnmark.

Det ventes store innsig av pukkellaks mot laksevassdragene i Finnmark, også mot Kvalsundelva.

Alle fra fylte 18 år kan søke om å delta, og du trenger ikke være foreningsmedlem. Det vil bli satt opp inntil 3 arb.team, men vi kan ikke love alle søkere plass. 


KVSFF har ansvaret for pukkellaksfella i Kvalsundelva.

Fella skal røktes daglig gjennom sommeren, i hele eller deler av perioden 1. juni - 31. aug. Kanskje går starten litt senere, og kanskje fortsetter jobben litt ut i sept. mnd. Tilstrekkelige tilskuddsmidler til røkting, og innsiget av pukkellaks bestemmer.


Lønn/honorar

Det vil bli utbetalt lønn/honorar med kr. 272,- pr. time brutto.

Som tillegg kommer feriepenger, som utbetales 2026.

Tilsatte vil bli gitt klesgodtgjørelse kr. 2000,-  som f.eks. kan brukes til innkjøp av arbeidsklær som vadebukse, vadesko og jakke.


Normalt sett kan du regne med en bruttolønn i løpet av sesongen på 30-50.000,-  Som tillegg kommer feriepenger.

Du kan benytte skatteetatens regler ift. reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Foreningen gir ikke særskilt pendlertillegg.


Oppgaver

  • Tømming av felle, sortering og avliving av pukkellaks, samt gjenutsetting av annen fisk.
  • Bistå montering, demontering, og vedlikehold av pukkellaksfella.
  • Arbeidsledelse, maskinelt arbeid vil kunne være del av arbeidet avhengig av kompetanse.


Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelt.


Arbeidet vil innebære dag- kveld- natt og helgearbeid, og dette vil veksle mellom røkterteamene.

Det vil være en teamleder på hvert arbeidsteam, der en av teamlederne også vil være arbeidsleder ift. alt feltarbeidet.


Selv om du bare vil bli tilkalt ved behov kan det bli mye jobb. Ved tilkalling kan du si nei til jobb hvis det ikke passer akkurat da, uten at du mister stillingen.


Arbeidet og arbeidsøktene ift. pukkellaksarbeid vil være av midlertidig karakter. Pukkellaksarbeid skiller seg fra de oppgavene som foreningen ordinært håndterer. Du vil derfor bli midlertidig ansatt som tilkallingsvikar.

Dette kan bli et tungt fysisk arbeid der deltakerne kan ha behov for noen dagers pauser innimellom.


Bolig:

Du må selv skaffe deg et sted å bo, og selv dekke alle boutgifter.

Det er en fordel at du bor i nærområdet til Kvalsund tettsted, slik at du kan tiltre arbeidet innen en times tid etter at foreningen sendte ut tilkalling.


Mengde pukkellaks 2025 er foreløpig usikkert.

Derfor er det vanskelig å vite hvor mye arbeidsfolk vi trenger. Innsiget av pukkellaks sommeren 2025 bestemmer i hovedsak innsatsnivået, og vi har foreløpig ingen anslag om mengden, men vi forventer et stort innsig av arten mot Kvalsundelva.

SØKNAD

Arbeid med pukkellaks sesongen 2025.

JA
Nei
 
 
 
 
 
 
 

Merk:

Din søknad behandles perioden mars-april måned 2025. Du vil få en bekreftelse fra oss pr. E-post om at vi har  mottatt din søknad.

Kompetanse

Det stilles ingen krav til formell utdanning, men lokalkunnskap og erfaring fra lignende feltarbeid og/eller praktisk kompetanse vektlegges. Førerkort klasse B er en fordel.

Søkere bør være over 18 år.


Nødvendig opplæring og gjennomgang av sikkerhetsregler og HMS vil bli gitt. 

Hvem er du ?

  • Du er glad i friluftsliv
  • Du liker å jobbe ute i all slags vær.
  • Du liker fysik arbeid.
  • Du er god i lagarbeid.
  • Du har en viss erfaring med håndtering av levende fisk.
  • Du er trygg i vann.
  • Du har en stor evne til å stå på.