KVSFF
Neverfjordvann


NEVERFJORDVANNENE

Fiske i Øvre- og Nedre Neverfjordvann og elva mellom vannene, sommerhalvåret.


Fisketid :
1. juni til 31. august. (Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).


Desinfisering:

Det er forbudt å fiske i Neverfjordvannene (og elva mellom vannene) uten gyldig desinfiseringsattest.

Fiskeutstyr, båter mv. SKAL være desinfisert.  Se regelverk.


Pris fiskekort : 
Døgnkort   kr.    85,-  
Ukekort      kr. 300,-  
Fiskekort selges f.o.m. 1. januar via: scanatura.no


Fiskeravgift:

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, derfor må alle over 18 år som fisker i perioden 1. juni - 31. august, bedbringe kvittering på betalt fiskeravgift for sesongen.


Fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (FeFo), og fiskere fast bosatt i Norge over 67 år og under 16 år fisker gratis på følgende vilkår :


  • Bostedsattest (fra skatteetaten), og gyldig legitimasjon medbringes (voksne).
  • Desinfiseringsregler skal følges.
  • Kvittering på betalt fiskeavgift må medbringes, når fiskeutøvelsen skal foregå i perioden 1. juni - 31. august. og fisker er over 18 år. (anadrom strekning).


Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn, FeFo`s oppsyn og politiet fører oppsyn med at fiskereglene overholdes ved fiske i dette området.

Zulu ørretflue

"ZULU "    Ei nesten uslåelig allround flue til innlandsfiske

(Arcticflies.no)