KVSFF
Neverfjordvann


NEVERFJORDVANNENE

Fiske i Øvre- og Nedre Neverfjordvann og elva mellom vannene, sommerhalvåret.


Fisketid :
1. juni til 31. august. (Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).


Begrensninger i utlendingers fiske :
Mellom 15. mars og 15. juni kan kun personer med bosted i Norge fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen.

Det betyr at utlendinger ikke kan fiske på Neverfjordvannene før etter 15. juni.

Det fins dispensasjonsordninger, og foreningen kan utstede fiskekort når FeFo har gitt dispensasjon.

Her henviser vi til FeFo's webside:  Begrensning i utlendingers fiske.


Desinfisering:

Det er forbudt å fiske i Neverfjordvannene (og elva mellom vannene) uten gyldig desinfiseringsattest.

Fiskeutstyr, båter mv. SKAL være desinfisert.  Se regelverk.


Pris fiskekort : 
Døgnkort   kr.  105,-  
Ukekort      kr. 420,-  
Fiskekort selges f.o.m. 1. januar via: scanatura.no


Fiskeravgift:

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, derfor må alle over 18 år som fisker i perioden 1. juni - 31. august, bedbringe kvittering på betalt fiskeravgift for sesongen.


Fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (FeFo), og fiskere fast bosatt i Norge over 67 år og under 16 år fisker gratis på følgende vilkår :


  • Bostedsattest (fra skatteetaten), og gyldig legitimasjon medbringes (voksne).
  • Desinfiseringsregler skal følges.
  • Kvittering på betalt fiskeavgift må medbringes, når fiskeutøvelsen skal foregå i perioden 1. juni - 31. august. og fisker er over 18 år. (anadrom strekning).


Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn, FeFo`s oppsyn og politiet fører oppsyn med at fiskereglene overholdes ved fiske i dette området.

Zulu ørretflue

"ZULU "    Ei nesten uslåelig allround flue til innlandsfiske

(Arcticflies.no)