KVSFF
Om vassdraget
Kvalsundvassdraget - generell fiskeinfo

Fiske i Kvalsundelva:
Kvalsundelva er en smålakseelv som ligger ved tettstedet Kvalsund. Elva er en liten lakseelv med bestander av laks, sjøørret, sjørøye og vanlig brunørret. 


Elvestrekningen som det kan fiskes på er ca. 4,7 km.

Sesongen 2022 ble det fangstet 113 laks (ca. 24 laks pr. km.)

Gj.snittsvekt laks  sesongen 2022 er 2,4 kg.


Elva har mange gode og spennende fiskemuligheter i naturskjønne omgivelser. Vassdraget har en liten bestand av villaks, som pr. 2024 er i god tilstand. Det er relativt strenge reguleringer for å minske fisketrykket og verne om villaksen. Dette gir allikevel økte sjanser for fangst, for fiskere som vil prøve fiskelykken. Foreningen har fått gode tilbakemeldinger fra fiskere ift. reguleringsmetodene.


Fiske i Kvalsundelva kan være et alternativ for fiskere som ønsker rimelige fiskekort og lite køfiske. Antall solgte døgnkort for Kvalsundelva er lavt, slik at det kan lønne seg å være tidlig ute med bestillinger.


Kortsalget åpner 1. januar.


Kvalsundelva er delt opp i 2 fiskesoner:

Sone 1:

Kun i sone 1 er det hele sesongen gjennom tillatt å fiske med flue/sluk/spinner/wobbler/levende eller kunstig mark. (Se fiske- og ordensreglene). Det fangstes for det meste smålaks, mellomlaks og sjøørret i sone 1, men det er også mulighet for storlaks. Her kan du også ha et spennende fluefiske etter laks og sjøørret med såkalte bombers-fluer eller med vanlige tørrfluer.


Sone 2:

Fiske med sluk/spinner/wobbler er forbudt i sone 2.

Dette er den lengste fiskestrekningen.

Sone 2 har særskilte regler mht. fiskeredskaper.


I denne fiskesonen finner du mange spennende fiskeplasser, og det er for det meste laks som fangstes. Noen år er det også pent med mellomlaks i denne øvre sonen.

Fiske med levende eller kunstig mark er tillatt til og med 31. juli.

Fiske i Øvre- og Nedre Neverfjordvann

Neverfjordvannene inngår i Kvalsundvassdraget og byr på gode fiskemuligheter, men her er det kun tillatt å fiske innlandsfisk.

Er du heldig kan du få fin fangst av innlandsørret, og innlandsrøye.

Det er bare tillatt å fiske  med stang eller håndsnøre. (Se fiskeregler).


Elva som sees på bildet ovenfor, er Neverfjordelva. Denne er fredet for all fiske hele året av fylket. Årsaken er viktig gyteområde for anadrom fisk.

Det store vannet er Nedre Neverfjordvann, og bak dette kan såvidt skimtes Øvre Neverfjordvann.


SOMMERFISKE gjelder perioden 1. juni - 31. august.


ISFISKE gjelder perioden 1. januar - 4. mai. (særskilte fiskeregler)Nedre Neverfjordvann
Nedre Neverfjordvann