KVSFF
Desinfisering

Desinfisering

Desinfisering:

Send Epost til: desinfi.kvsff@yahoo.com og avtal ukedag for desinfisering i tidsrommet kl. 1730 til 1800. (Søndager stengt)


Møt opp til rett tid ved desinfiseringsstasjonen (bildet) som befinner seg like ovenfor bruene ved riksveien på Kvalsundelvas sørside.


Pris pr. desinfiseringsattest er kr. 200,-

Foreningens attest er gyldig i 4 uker for fiske i Kvalsund- og Brennsvikvassdraget såfremt det i perioden ikke er fisket utenfor Finnmarkseiendommen.

Desinfiseringsregler gjelder ved fiske i Kvalsundvassdraget inkl. Neverfjordvannene, samt for Brennsvikvassdraget.

Utdrag fra fiskereglene angående desinfisering:


Den som skal kjøpe fiskekort må først oppfylle krav om desinfisering:


  1. Fiskere som er fast bosatt utenfor Finnmark fylke må ha gyldig desinfiseringsattest før fisket påstartes. Alt av fiske- og vadeutstyr skal være tørre før bruk.
  2. For fast bosatt i Finnmark gjelder at fiske- og vadeutstyr er tørre før fisket påstartes, men er dette brukt utenfor Finnmark, eller i vassdrag i Finnmark med kjent sykdom eller smitte skal fisker ha gyldig desinfiseringsattest før fisket påstartes.
  3. Desinfiseringsattest godtas bare fra desinfiseringsstasjoner i Finnmark fylke. Attest ikke eldre enn 4 uker.

Desinfisering bidrar til å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Foto viser "gyro" på smolt.