Desinfisering

Desinfisering

Desinfisering:

Send Epost til kvsff@yahoo.no og avtal dag for desinfisering i tidsrommet 1. juni - 14. sept fra kl. 1730 til 1800. (Søndager stengt)


Møt opp til rett tid ved desinfiseringsstasjonen (bildet) som befinner seg like ovenfor bruene ved riksveien på Kvalsundelvas sørside.


Pris pr. desinfisering er kr. 150,-

Foreningens attest er gyldig i 3 uker for fiske i Kvalsund- og Brennsvikvassdraget såfremt det i perioden ikke er fisket utenfor Finnmarkseiendommen.

Desinfiseringsregler gjelder ved fiske i Kvalsundvassdraget inkl. Neverfjordvannene, samt for Brennsvikvassdraget.

Utdrag fra fiskereglene angående desinfisering:


Den som skal kjøpe fiskekort må først oppfylle krav om desinfisering.


  1. Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Finnmarkseiendommen og/eller i vassdrag hvor det er påvist, eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
  2. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i ett annet vassdrag.
  3. Alle som er fast bosatt utenfor Finmarkseiendommen skal ha gyldig desinfiseringsattest før fisket påstartes.
  4. Fast bosatte i Finnmarkseiendommen: Skal desinfisere når fiskeutstyr mv. er brukt som nevnt i pt. 1. (pt.2 gjelder også)

Desinfisering bidrar til å hindre spredning av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Foto viser "gyro" på smolt.