KVSFF
Kriterier stenging/åpn.

KRITERIER FOR STENGING OG GJENÅPNING AV KVALSUNDELVA

Ved lav vannstand, høy vanntemp., dårlig oppgang av villaks/dårlige fangsttall.