KVSFF
Ukekort bestilling

Bestillingsskjema ukekort for Kvalsundelva.

Fast bosatte med folkeregistrert adresse i Hammerfest kommune har anledning til å bestille ukekort. Både medlemmer og støttemedlemmer fast bosatt i kommunen gis redusert pris.

Pris ukekort:

Ikke medlem kr. 450,-

Medlem/støttemedlem: kr. 300,-

Ukekort gjelder for fiske i både sone 1 og sone 2.

Foreningens fiskeregler og øvrige bestemmelser gjelder.

Ukekort kan forhåndsbestilles fra 1. januar.

Behandlingstiden er max 1 uke.

Det selges 7 stk. ukekort pr. uke.

Et ukekort gjelder fra mand. kl.0100 til

påfølgende søndag kl.2359.

Bostedsgrense ukekort Kvalsundelva

Bestilling av ukekort. (for fast bosatte i Hammerfest kommune).

 
 
 
 
 
 
 
JA
NEI
 
Jeg sender snarest / Er sendt ved 1.gangs bestilling
 
JA
NEI
 
 

For 2023 kan det bestilles ukekort

for følgende ukenr:


23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Kvalsundelva

Send gjerne E-post til foreningen ved spørsmål om ukekort. Du kan også bestille ukekort via E-post.

INNRAPPORTERING AV UKEKORT.

Innrapportering gjelder fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet kort:

Ukekort skal innrapporteres løpende, og senest 1. døgn at ukekortet er utløpt på dato. Unnlatelse av innrapportering innen oppgitte tidsfrist, kan medføre at neste bestilling av ukekort ikke innvilges.