KVSFF
Ukekort bestilling

Bestillingsskjema ukekort for Kvalsundelva.

Fast bosatte med folkeregistrert adresse i Hammerfest kommune har anledning til å bestille ukekort.


MERK: Både medlemmer og støttemedlemmer fast bosatt i Hammerfest kommune gis redusert pris.

Pris ukekort :

Ikke medlem kr. 756,-

Medlem/støttemedlem: kr. 400,-

Ukekort gjelder for fiske i både sone 1 og sone 2.

Foreningens fiskeregler og øvrige bestemmelser gjelder.

Ukekort kan forhåndsbestilles fra 1. januar.

Behandlingstiden er max 1 uke. (Vanligvis 1 - 2 dager)


Det selges max 4 stk. ukekort pr. uke.


Et ukekort gjelder fra mand. kl.0100 til

påfølgende søndag kl.2359.

Bostedsgrense ukekort Kvalsundelva

Bestilling av ukekort. (for fast bosatte i Hammerfest kommune).

 
 
 
 
 
 
 
JA
 
JA
 
JA
NEI
 
JA, jeg er medlem/støttemedlem
Nei
 
 

MERK: Faktura ukekort sendes din E-post.

Ukekort utstedes når faktura er reg. innbet. foreningens bankkonto, og når gyldig fiskeravgift er motatt.

(Du får beskjed hvis vi trenger bostedsattest).

For 2024 kan det bestilles ukekort

for følgende ukenr:


23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Kvalsundelva

Merk:

Faktura ukekort sendes din E-postadresse.


Ukekort tilsendes når:

  1. Faktura ukekort er registrert innbetalt foreningens konto.
  2. Gyldig fiskeravgift er forevist.
  3. (Hvis du har fått beskjed fra oss om å sende bostedsattest, så må denne være mottatt).

INNRAPPORTERING AV UKEKORT.

Innrapportering gjelder fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet kort:

Ukekort skal innrapporteres løpende, og senest 1. døgn etter at ukekortet er utløpt på tid.


Unnlatelse av innrapportering innen oppgitte tidsfrist, kan medføre at neste bestilling av ukekort ikke innvilges.


(Manglende innrapporteringer av fiskekort kan føre til at myndighetene stenger Kvalsundelva for fiske).