KVSFF
Medlem
Kvsff.com

Medlemskap Kvalsund Sportsfiskeforening KVSFF

ORDINÆRT MEDLEMSKAP:

Personer fast bosatt innenfor "sektorgrense Kvalsund", (Se Kart) kan opptas som ordinære medlemmer. Aldersgrensen er 16 år. 

(Sektorgrensen er lik gamle Kvalsund kommunegrense).

Kontingent pris:  Over 18 år kr. 160,-    16 til 18 år kr. 90,-


For søknad, fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.


Fast bosatte innenfor sektorgrense Kvalsund har bl.a. rett til sesongkort for Kvalsundelva, og ordinære medlemmer gis redusert pris. Ordinære medlemmer har rett til salgs- og utleieobjekter annonsert av foreningen.  Medlemmer over 24 år har stemmerett ved årsmøter.

Krav om bostedsattest:

Søkere må sende kopi av bostedsattest til foreningen.

Dette fås enkelt ved hendvendelse til:  skatteetaten.no

Medlemsnytt sendes ordinære medlemmer og støttemedlemmer pr. E-post 4 ganger pr. år

(april, juni, august, oktober).

Solnedgang Kvalsund

STØTTEMEDLEMSKAP:
Kontingent:  Kr. 160,-
Som medlem opptas alle personer uansett bosted/land.

Aldersgrensen er 16 år.
For søknad, fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.


Som støttemedlem har du ingen andre forpliktelser eller rettigheter enn ett ønske om å støtte opp om forenings-arbeidet, men fast bosatte i Hammerfest kommune har bl.a. rett til ukekort for Kvalsundelva, og støttemedlemmer fra kommunen gis redusert pris.


Alle støttemedlemmer uansett bosted, har rett til salgs- og utleieobjekter annonsert av foreningen, og vil i tillegg få tilsendt medlemsnytt 4 ganger årlig til sin E-post.

Medlemskap

Fyll ut alle felt, og trykk send.

 
 
 
 
 
 
Ordinært medlemskap (For fast bosatte i sektorgrense Kvalsund)
Støttemedlemskap (For alle)
 
 

Medlemsperiode:

Kontingent betalt før 1. mai, gjelder fra 1. mai betalingsåret

til og med 30. april kommende år.

Kontingent betalt etter 1. mai, gjelder fra betalingsdato

betalingsåret til og med 30. april kommende år.

Betaling:
Når melding om ordinært medlemskap/støttemedlemskap er mottatt og behandlet, sender foreningen faktura kontingent til din E-post.


Forrige års medlemmer tilsendes faktura pr. E-post i april mnd., som betales om fortsatt ordinært medlemskap/støttemedlemskap ønskes.