HJEM
Velkommen til Kvalsund Sportsfiskeforening.

Her finner du informasjon om fiske mv.

Kvalsund

vassdraget

Kvalsundvassdraget består av Kvalsundelva og Øvre- og Nedre Neverfjordvann, elva mellom vannene samt fredningsområdene Neverfjordelva m/kjoser og Korselva.

Kvalsundelva er en liten lakseførende elv med bestander av laks og sjøørret.

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, og her kan det fiskes etter innlandsørret og innlandsrøye.

Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Sjøørret


Brennsvik-

vassdraget

Brennsvikvassdraget består av Brennsvikvannet og Brennsvikelva.

Brennsvikvannet er et stort fiskevann på 1,3 km2, med en omkrets på 5,5 km. Vannet har bestander av innlandsørret, innlandsrøye, og en liten bestand sjøørret og sjørøye.

Brennsvikelva er en svært liten elv som bare er egnet til fiske ved god vannstand. Brennsvikelva er ikke særlig egnet for fluefiske.
 NY fangstApp fra Inatur:

Inatur lanserer en ny forbedret laksebørs og rapporterings-løsning denne sesongen.

Appen kan lastes ned i GooglePlay/AppleStore.