KVSFF
Jobbe med pukkellaks i 2025 ?

Pukkellaksprosjekt KVSFF 2025

Pukkellaksfelle er nå etablert i Kvalsundelva, og etter drift i 2023 ble den demontert og klargjort for ny sesong.


I juni 2025 skal fella ut i elva igjen, og driftes 2,5-3mnd. (Så lenge det er behov og foreningen har nok midler til drift).


Fellesystemet ble gitt til foreningen av Statsforvalteren, og både Statsforvalter og Hammerfest kommune gav tilskuddsmidler til felledriften.

Foreningen vurderer å øke med ett ekstra arbeidsteam i 2025, slik at fella kan røktes noe oftere. Hovedoppgaven er arbeid med røkting av pukkellaksfella.

Disse karten er ikke gjeldende nå, men vil være det på ny i 2025.

Pukkellaksprosjekt KVSFF