KVSFF
Pukkellaksprosjekt 2023

Pukkellaksprosjekt KVSFF 2023

Pukkellaksfelle er nå etablert i Kvalsundelvas nedre del av sone 2. i det området som vist på bildet. Den ble satt i drift 24. juni. og vil driftes så lenge det er behov og foreningen har nok midler til drift.


Statsforvalteren har sponset fellen. Både Statsforvalteren og Hammerfest kommune har gitt midler til drift av pukkellaksprosjektet for denne sesongen.

Foreningen har satt opp arbeidsteamer, men har allikevel behov for reserver i tilfelle stor oppgang av pukkellaks. Hovedoppgaven er arbeid med såkalt røkting av pukkellaksfella.

Pukkellaksprosjekt KVSFF