KVSFF
Info fiskekort personer under 16 år

Info om fiske i Kvalsundelva for personer under 16 år.

Kvalsundelva er ei lakseførende elv og personer under 16 år må ha fiskekort pga. registreringsfiske, kvoter og øvrige fiskeregler.

Etter søknad fra foresatt gis:

 • Frikort sesong til personer u/16 fast bosatt i Finnmark Fylke.
 • Frikort døgn til personer u/16 år fast bosatt UTENFOR Finnmark Fylke.


Foreningens fiske- og ordensregler gjelder, og må følges.

Fiskere under 18 år trenger ikke å betale fiskeravgiften.


Slik søker du:

 • Bare foresatt kan søke, og du må bekrefte at du er foresatt ved å skrive det i søknaden. Du oppgir fiskers navn, og postnr. der fisker er fast bosatt.
 • Som foresatt må du oppgi ditt for- og etternavn, adresse, postnr. og poststed, E-postadr. og mobiltelf.nr.
 • Ved bestilling av døgnkort (for fisker bosatt utenfor Finnmark fylke) oppgis i tillegg ønsket fiskedato(er). Det gis max 5 frikort døgn samtidig. Datoer bestemmer du selv innenfor fiskeperioden som er oppgitt i fiske- og ordensreglene.


(Fiskekort sendes til foresattes E-post og mobiltelf.)

Bestilling sendes pr. E-post til styreleders epostadresse for frikort: frikort.kvsff@yahoo.comHusk at foresatt kan bli holdt ansvarlig for regelbrudd utført av personer under 15 år.

VIKTIG INFO:

 • Foreningen minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar.
 • Foresatte har ansvaret for mindreåriges sikkerhet.
 • Vi henstiller om at foresatte alltid er tilstede ved barns fiske, og ivaretar sikkerheten på best mulig måte slik at det ikke skjer skade, ulykker, drukningsulykker!
 • Foreningen minner også om at det i juni måned alltid er vårflom med høy vannstand og sterke strømforhold, og dette kan også oppstå ellers i fiskesesongen ved nedbør.
 • Vannet i elva kan også i perioder være svært kaldt, spesielt tidlig i fiskesesongen.
 • Foreningen oppfordrer om bruk av godkjent redningsvest ved ferdsel i og ved elva.