KVSFF
Fiskekort for reineiere

Fiske i Kvalsundelva for reineiere. Generell Info fra FeFo's webside:
Reineiere med rett til å utøve reindrift har rett på gratis fiskekort til lakseelver innenfor det området hvor de har lovlig opphold med reinen sin. 'Rett til å utøve reindrift' betyr at man har godkjent reinmerke, jf. reindriftslovens § 26. Drenger og familie uten merke, har ikke rett til gratis fiskekort.  Alle fiskere skal følge de lokale reglene, ha med seg fiskekortet på fisketur og fangstrapportere laks, sjøørret og sjørøye etter endt fiske. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre gebyr og utestengelse fra fiske.


Har du rett til gratis fiskekort iht. FeFos info, og ønsker å benytte deg av dette, er fremgangsmåten slik:


Ta kontakt med foreningen i åpningstiden før du skal fiske, ved å sende E-post til: kvsff@yahoo.no og oppgi følgende:

  • Navn.
  • Adresse.
  • E-post adresse.
  • Mobiltelf.nummer.
  • Dokumentasjon/kopi av reinmerke f.eks.  grafisk bilde fra Landbruksdirektoratet.
  • Fiskesone som det ønskes å fiske i. (se kart)
  • Dato for ønskede fiskedøgn (Du kan bestille max 2 døgn samtidig) Du kan kontrollere hvilke døgn som er ledig hos scanatura.no


Fiskekort sendes til din E-post adresse, og mobiltelefon.


Foreningen kontrollerer dine opplysninger ift. personalia og reinmerke med opplysninger fra Landbruksdirektoratet.

Foreningen vil forholde seg til foreningens fiskeregler og øvrige regelverk.

Foreningens åpningstider :

Perioden 1. juni - 20. september:  Alle dager unntatt søndag kl. 10:00 - 18:00. (Søndag stengt)

Utenom åpningstid besvares henvendelser snarest mulig.


Oppsynet:

Døgnåpent hele fiskesesongen.

Utenom fiskesesong besvares henvendelser snarest mulig.


For hendvendelse send E-post: