KVSFF
Hvordan gjenutsette

Hvordan gjenutsette fisk?


Overlever fisken?

Sjansen for at fisken overlever når den settes tilbake avhenger av hvordan den håndteres og om fisken er skadet. Undersøkelser som Norsk institutt for naturforskning gjennomførte i Alta i perioden 1999 – 2003, viser at minst 95% av laks fanget på sportsfiskeredskap overlevde gjenutsetting og var tilstede på gyteplassene om høsten. Kun 4% av laksene ble fanget flere enn en gang.


Folder om gjenutsetting: