KVSFF
Brennsvikvassdraget

BRENNSVIK-VASSDRAGET

Innlandsørret, innlandsrøye, sjørøye, sjøørret.

Brennsvikvassdraget forpaktes av Kvalsund Sportsfiskeforening (kvsff)

Fiskekort for Brennsvikvassdraget gjelder for fiske både i Brennsvikelva og Brennsvikvannet.

Brennsvikvannet er 1,3 km2, med omkrets på 5,5 km.

Brennsvikelva er 500 m. men er ikke egnet for fiske ved lav vannstand.


Desinfisering :

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv. (Se fiskeregler)


Fisketider:

Innlandsørret, innlandsrøye, sjøørret, sjørøye:

1. juli til - 11. august

Fiskedøgnet starter kl.1800 og slutter kl.1759 neste dag.Bag-Limit og fangstbegrensning sjørøye:

Fast bosatt i Finnmark:

Max 4 stk. sjørøyer pr. døgn og max 16 stk. pr. sesong.


Fast bosatt utenfor Finnmark:

Max 3 stk. sjørøyer pr. døgn og max 10 stk. pr. sesong.Fredning :

Villaks (Atlanterhavslaks).

Hello world