KVSFF
Isfiskeregler Neverfjordvannene

Isfiske på Øvre- og Nedre Neverfjordvann.

Perioden 1. januar - 4. mai.


Det er krav om bostedsadresse i Norge for å fiske innlandsfisk i perioden 15. mars - 4. mai i Neverfjordvannene.


Vannene er anadrome og det er bare tillatt å fiske innlandsfisk.

Fast bosatte i Finnmark fisker gratis, mens tilreisende må kjøpe fiskekort. Kortpriser er som for fiske sommersesong.

Egne fiskeregler for isfiske gjelder, og det er ikke tillatt å fiske nærmere inn- og utløpsoser enn 200 meter.


Fiskekortsalget åpner 1. Januar.


Søknad om dispensasjon fra krav om bostedsadresse kan sendes Kvalsund Sportsfiskeforening, som vil forholde seg til samme regelverk ift. dispensasjon som FeFo.