KVSFF
Retn.linj fotoRetningslinjer foto

Alle har alle mulighet til å sette sitt eget preg på denne websiden med egne bilder.

Dine bilder presenteres anonymt som fast standard. (pt. 2). 

Presentasjon av dine bilder er selvsagt gratis.


Retningslinjer (gjeldende fra 1. nov. 2021) satt av forpakter i forhold til presentasjon av bilder:


 1. Du må ha fotografert bildet/bildene selv, og gi aktivt samtykke til publisering på foreningens webside. Samtykke kan senere tilbaketrekkes.
 2. Fotografens navn blir ikke publisert, med mindre du selv skriftlig ønsker det.
 3. Det må opplyses om hvor bildet er fotografert, og fint om årstall kan være med.
 4. Mht. personvernloven ønskes ikke foto av personer, og synlig registreringsnummer på kjøretøy redigerer foreningen bort.
 5. Bilder regnes som ett vederlagsfritt utlån til foreningen, kun til bruk på foreningens webside med mindre annet er skriftlig avtalt.
 6. Publisering skjer kun på foreningens webside. Periodevis ruleres bruken av innsendte bilder, med tanke på litt fornyelse.
 7. Foreningen har om nødvendig, rett til å tilpasse farge, lysstyrke, kontrast og skarphet på bilder, for bedre gjengivelse på websiden.
 8. Websidene er merket copyright, dette gjelder også for dine bilder, men foreningen erstatter ikke tap ift. kopiering.
 9. Bilder justeres ned til noe lav kvalitet, for hurtigere websidevisning og for å gjøre kopiering mindre attraktivt.
 10. Innsendte bilder som åpenbart bryter med norsk lovverk håndterer foreningen deretter.


      Slik går frem når du sender inn bilde(er):


 •     Bilder sendes som filvedlegg til foreningens E-post adresse nedenfor.
 •     Noter i e-posten hvor bildet er tatt, helst også årstall.
 •     Ved å sende inn bilder har du godtatt retningslinjene ovenfor.

   

     Send til foreningens e-post:  kvsff@yahoo.no