KVSFF
Gjenkjenning Laksefisk 2

Gjenkjenning av Laksefisk

Nygått villaks
Nygått laks er vanligvis sølvblank, i god kondisjon og av topp matkvalitet. Skjellene er løse og fisken kan lett skades. Det er liten forskjell på nygåtte hanner og hunner, men hannene kan ha en liten krok på underkjeven. Eventuelle lakselus vil falle av etter noen få dager i elva.

Hannlaks som har stått i elva en stund
Hannlaksen kan ha en fargesprakende gytedrakt, men det er stor variasjon i hvor fargede hannene blir. Nå er kroken på underkjeven ferdig utviklet, og blir brukt både i kamper mellom hanner og for å imponere hunnene. Gytelaks er ikke god matfisk, og er fredet i mange vassdrag.

Hann – gytelaks
Det er stor variasjon i hvor fargede hannene blir. Fiskehuden blir tykkere og skjellene sitter godt fast. Underkjeven blir brukt både i kamper mellom hanner og for å imponere hunnene. Etter hvert som gonadene (melken) og fargene på kroppen blir mer utviklet, trekkes stadig mer energi ut av fiskekjøttet.

Sjøørret
Vanlig ørret som vandrer ut av elver og bekker til sjøen for å beite, kalles sjøørret. En nygått sjøørret kan ligne en nygått villaks, men har mange flere prikker på hele seg, og også under midtlinjen. I tillegg er sporden rett og halerota bredere. Sjøørret er topp matkvalitet. Når det nærmer seg gytetid får sjøørreten mer og mer farge på skinnet, og hannørreter får også en kjevekrok, akkurat som laksen. Matkvaliteten forringes i takt med at gytetiden nærmer seg.

Vinterstøing
Laks som har gytt forrige høst og overvintret i elven som er på vei ut i havet igjen. Fiskene er oftest sølvblanke, men svært magre og er ikke god matfisk. Vinterstøingen kan bli fanget tidlig i sesongen, men den er fredet og må gjenutsettes. Svært mange overlever og vil komme tilbake for å gyte på nytt om 1-3 år.

Hunnlaks som har stått i elva en stund
Hunnlaksens gytefarger er som regel svakere enn hos hannene. De blir mørkere på hodet og sølvfargen på sidene blir også mindre klar. Hunnene har ikke en like markert krok på underkjeven. Gytelaks er ikke god matfisk, og er fredet i mange vassdrag.

Hunnlaks – gytelaks
Etter hvert som rogna utvikler seg fram mot gyting blir buken til hunnene bløtere og mer oppsvulmet. Sidene på hunnene blir også mørkere. Mye av energien i fiskekjøttet er nå oppbrukt til produksjon av rogn. Gytelaks er ikke god matfisk, og i mange vassdrag er den fredet.

Sjørøye
Røye som vandrer ut av vassdrag til sjøen for å beite om sommeren, kaller vi sjørøye. Oppholdet i sjøen varierer fra 30 til 50 dager. Når røya blir kjønnsmoden, går den opp i elva for å gyte og overvintrer der. Nygått sjørøye er en veldig god matfisk, men kjøttkvaliteten forringes i takt med at gytetiden nærmer seg. Røya blir rød på undersiden i gytedrakt.

Pukkellaks hann

Pukkellaks Hann.

Pukkellaks hunn

Pukkellaks Hunn

Lakseparr eller sjøørretparr?
Laks- og sjøørretunger kalles parr.

Øverst sees lakseparr, og nederst sjøørretparr.


Lakseparr har mer strømlinjeformet kropp, lengre brystfinner, dypere kløft i sporden og tydeligere fingermerker på sidene enn sjøørretparren.


Sjøørretparren har ofte rød eller orange fettfinne, og flere prikker på gjellelokket enn laksen.


Før laksen og sjøørreten vandrer til havet får de sølvblank drakt og kalles smolt.

Villaks, sjøørret eller oppdrettslaks?
Villaksen har konkav spord, smal halerot, rette strålebein i finnene, og få prikker under sidelinjen.


Oppdrettslaksen
har også smal halerot, oftest rett spord og vanligvis mange prikker under sidelinjen. Strålebeina i finnene er ofte sammenvokst og finnene er gjerne rufsete.


Sjøørreten har
rett spord, bred halerot, mange prikker under sidelinjen.
Finnene er rette og hele.

Pukkellaks (Stillehavslaks).
Pukkellaks/Stillehavslaks er en introdusert art som er uønsket i Norge. Nygått pukkellaks er lik nygått villaks, bortsett fra at den er svart i munnen og har prikker på halen. Da er det en god matfisk. Rogna kan lages til kaviar.

Fiskeskjellene er også mindre enn på villaks.


Når pukkellaksen utvikler gytedrakt får den mørke flekker på buken, og da begynner kjøttet å bli dårlig. Hannlaksen utvikler den karakteristiske pukkelen. Begge får prikker på oversiden og flekker på undersiden. I gytedrakt har pukkellaksen startet å råtne og er ikke lenger en god matfisk.


Pukkellaksens enkleste kjennetegn er prikker på sporden (Halefinnen).