KVSFF
Fluer til innlandsfiske

Tradisjonelle fluer til innlandsfiske.

Glimrende våtfluer til fluestang, eller fiske med dubb fra: www.Arcticflies.no

March-brown

Sølvdokka

Heggeli-fly

Alexandra

Telemarkskongen

Zulu Black

Glimrende tørrfluer til fluestang, eller fiske med dubb fra: www.Arcticflies.no

Ephemerella

Klinkhammer-olive

Streaking-caddis

Parachute-long-legs

Humpy-black

Mosquito-dry-fly