KVSFF
Pukkellaks
STILLEHAVSLAKS/PUKKELLAKS

MER INFO OM STILLEHAVSLAKS/ PUKKELLAKS FINNER DU PÅ DENNE LINKEN:Pukkellaks Hann

Stillehavslaks/Pukkellaks Hannfisk

FLEKKET SPOR


Stillehavslaksen (pukkellaksen) har tydelige svarte flekker på sporen, noe

som er et sikkert kjennetegn

hvis du lurer på om det er

pukkellaks du har

fått på kroken.

FANGST


All stillehavslaks (pukkellaks) som fangstes skal tas opp av elv/vann og avlives.


INNRAPPORTERING:


Du skal fangstinnrapportere på samme

webside (scanatura) som annen fangst.

Bare husk å velge "pukkellaks"

under fiskeart.


Fangst av pukkellaks regnes ikke med i din øvrige Bag-limit/årskvote.

Stillehavslaks hunnfisk

Stillehavslaks/Pukkellaks Hunnfisk