KVSFF
Nye bålregler

Nye bålregler gjelder fra 2016


Hovedregelen om bål står nå i forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd og lyder slik:


«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det.
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»

Her er det en viktig endring fra tidligere. Det gamle uttrykket «på eller i nærheten av skogsmark» er nå erstattet med at forbudet mot å gjøre opp ild gjelder » i eller i nærheten av skog og annen utmark «. Dette dekker langt større områder enn tidligere. Skogsmark var nok heller ikke et begrep som dekket godt nok, men ble gjerne forklart med at forbudet gjaldt på eller i nærheten av brennbart underlag. Dagens formulering «utmark» omfatter strender, stein, fjell, isbreer osv.

Unntaket – åpenbart ikke brannfarlig. Tradisjonelt har ikke bålet du tenner i fjæresteinen på fisketuren, med robåt eller kajakk om sommeren vært omfattet av bålforbudet. Heller ikke det bålet du fyrer i morenesteinene i utkanten av breen.
Forutsatt, selvfølgelig, at bålet for øvrig ikke medfører brannfare. Er denne delen av friluftslivet nå forbudt?  Trolig har det ikke vært meningen å gjøre endringer i dette. Men den nye formuleringen av unntaksregelen i forskriften § 3 tredje ledd fremhever egenansvaret tydeligere enn før: «Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»