Retn.linj foto

Retningslinjer foto

Alle har alle mulighet til å sette sitt eget preg på denne websiden med egne bilder.

Dine bilder presenteres anonymt som fast standard. (pt. 4). 

Presentasjon av dine bilder er selvsagt gratis.


Retningslinjer (gjeldende fra 1. nov. 2021) satt av forpakter i forhold til presentasjon av bilder:


 1. Mht. personvernloven ønskes ikke foto av personer.
 2. Det ønskes heller ikke foto av kjøretøy der registreringsnummer kan gjenkjennes.
 3. Du må ha fotografert bilde(er) selv, og bildene må være brukbart skarpe.
 4. Fotografens navn blir ikke publisert, (Ønsker du ditt navn/initialer/copyright på foto, ordner vi det gratis mot skriftlig bekreftelse).
 5. Det må opplyses om hvor bildet er fotografert, og helst også årstall.
 6. Det er kun aktivt samtykke fra fotografen som gir grunnlag for å publisere bilder.
 7. Fotografen kan når som helst skriftlig trekke samtykket tilbake, og dine bilder på websiden blir da slettet.
 8. Publiseringssamtykke er å betrakte som vederlagsfritt utlån av bilde(er) til foreningen, for publisering på foreningens webside.
 9. Foreningen godkjenner bilder før publisering.
 10. Periodevis rulerer foreningen bruken av innsendte bilder, med tanke på litt fornyelse.
 11. Bilder kan innsendes foreningens e-post kvsff@yahoo
 12. Foreningen erstatter ikke tapte bilder, så det henstilles om at det kun sendes inn bildekopier.
 13. Foreningen har om nødvendig, rett til å tilpasse farge, lysstyrke, kontrast og skarphet på bilder, for bedre gjengivelse på websiden.
 14. Websidene er merket copyright, dette gjelder også for dine bilder, men foreningen erstatter ikke tap ift. kopiering.
 15. Filstørrelsen på bildene dine redigeres ned i størrelse, noe som gir lav kvalitet på bilder som kopieres fra websiden.
 16. Innsendte bilder som åpenbart bryter med norsk lovverk håndterer foreningen deretter.


      Slik går frem når du sender inn bilde(er):


 •     Legg ved bilder som filvedlegg i e-post som du sender til foreningen.
 •     Noter i e-posten hvor bildet er tatt, helst også årstall.
 •     Ved å sende inn bilder har du godtatt retningslinjene ovenfor.

   

     Send til foreningens e-post:  kvsff@yahoo.no