Om vassdraget

Kvalsundvassdraget - generell fiskeinfo

Fiske i Kvalsundelva:
Kvalsundelva ligger ved tettstedet Kvalsund, og er en liten lakseelv med bestander av laks, sjøørret, sjørøye og vanlig brunørret. 

Elvestrekningen som det kan fiskes på er ca. 4,7 kilometer lang.
Elva har mange gode og spennende fiskemuligheter i naturskjønne omgivelser.
Det er for det meste små og mellomstor laks, og sjøørret som fangstes.

Sjørøya er fredet.

Vassdraget har en liten bestand av villaks, derfor er det gjort relativt strenge reguleringer for å minske fisketrykket og verne om villaksen.
Dette gir allikevel økte sjanser for fangst, for fiskere som vil prøve fiskelykken. Foreningen har fått gode tilbakemeldinger fra fiskere ift. reguleringsmetodene.


Fiske i Kvalsundelva kan være et alternativ for fiskere som ønsker rimelige fiskekort og lite køfiske. Fiskekortene er relativt rimelige, men antall solgte kort for Kvalsundelva er lavt, slik at det kan lønne seg å være tidlig ute med bestillinger.


Døgnkort selges fra 1. februar hos: www.scanatura.no

Fra 1. feb. til 10. juli kan det også søkes om sesongkort.Kvalsundelva er delt opp i 2 fiskesoner:

Sone 1:

Hele sesongen gjennom er det tillatt å fiske med flue/sluk/spinner/wobbler/levende eller kunstig mark. Fiskereglene informerer bl.a. om tillatte fiskeredskaper.

Det fangstes for det meste smålaks, mellomlaks og sjøørret i sone 1, men det er også mulighet for storlaks.

Her kan du også ha et spennende fluefiske etter laks og sjøørret med såkalte bombers-fluer eller med vanlige tørrfluer.


Sone 2:
Dette er den lengste fiskestrekningen.

Her er det kun tillatt med fluefiske gjennom hele sesongen. Fiske med levende eller kunstig mark er tillatt til og med 9.  august.

Fiskereglene informerer bl.a. om tillatte fiskeredskaper.


Fiske med sluk/spinner/wobbler er altså forbudt i sone 2.


I denne fiskesonen finner du mange spennende fiskeplasser, og det er for det meste laks som fangstes. Noen år er det også pent med mellomlaks i denne øvre sonen.

Fiske i Øvre- og Nedre Neverfjordvann


Neverfjordvannene byr på gode fiskemuligheter, men her er det kun tillatt å fiske innlandsfisk med stang/håndsnøre. Er du heldig kan du få fin fangst av innlandsørret, og innlandsrøye.


Elva som sees på bildet ovenfor er Neverfjordelva. Denne er fredet for all fiske hele året av fylket. Årsaken er viktig gyteområde for anadrom fisk.

Det store vannet er Nedre Neverfjordvann, og bak dette kan såvidt skimtes Øvre Neverfjordvann.


ISFISKE gjelder perioden 1. februar - 31. mai. (særskilte fiskeregler)

SOMMERFISKE gjelder perioden 1. juni - 31. august.


Nedre Neverfjordvann
Nedre Neverfjordvann