Skjellprøver

Fiskens ferdskriver


Et enkelt fiskeskjell forteller mye om laksens liv, og kan med rette kalles fiskens ferdsskriver. Skjellprøver gir denne info:


  • Fiskens alder.
  • Oppdrettslaks eller villaks.
  • Hvor mange år fisken har tilbragt i elva.
  • Hvor mange vintre fisken har tilbragt i havet.
  • Fiskens livshistorie og genetikk.


Slik gjør du

1.

Skriv info på konvolutten


Vassdrag, kommune, fiskesone,

Fiskeplass, fiskeart, fangstdato og år. osv.

Men det viktigste er at du måler fiskens lengde fra hode til sporen.


Hvis du skriver inn ditt mobiltlf. nr., får du data fra anlysen når denne er ferdig.


2.

Ta skjellprøven


Tørk slimet av fisken på det stedet du skal ta skjellprøven.

Fiskeskjell skrapes av med kniv på død fisk, over fiskens midtlinje og mellom rygg- og fettfinnen.


Legg skjellene forsiktig i skjellprøvekonvolutten.


3.

Send inn


Skriv mottakeradressen på en vanlig konvolutt, og legg skjellprøvekonvolutten i denne.Sleng på porto og send.


Skjellprøve konvolutt

Denne sendes til:


  • Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Postboks 5685 Sluppen
  • 7485 Trondheim

Skjellprøvekonvolutt