Neverfjordvann

NEVERFJORDVANNENE

Neverfjordvannene Sommerhalvåret   (Isfiske se helt nederst)


Fisketid :
1. juni til 31. august. (Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).

Pris fiskekort : 
Døgnkort   kr.    75,-  
Ukekort      kr. 390,-  
Fiskekort selges via: scanatura.no


Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og politiet fører oppsyn med at fiskereglene overholdes ved fiske i dette området.Alle må kjøpe fiskekort, med unntak av fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (FeFo), og fiskere fast bosatt i Norge over 67 år og under 16 år som fisker gratis på følgende vilkår :


  • Bostedsattest (fra skatteetaten), og gyldig legitimasjon medbringes (voksne).
  • Desinfiseringsregler skal følges.
  • Kvittering på betalt fiskeavgift må medbringes, når fiskeutøvelsen skal foregå i perioden 1. juni - 31. august. og fisker er over 18 år. (anadrom strekning).

Fiskeutstyr, fiskeredskap, båter o.l. skal desinfiseres iht. fiskereglene!

Zulu silver ørretflue

"ZULU SILVER"    Ei uslåelig allround flue til ørret.

Neverfjordvannene ISFISKE vinterhalvåret


Særskilte fiskeregler ved isfiske gjelder.


Fisketid: 1. februar - 31. mai

(Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).


Priser fiskekort:  Vanlige priser som ved sommerfiske.

Fiskekort selges via scanatura.noFiskeregler isfiske Neverfjordvannene