FISKE I

NEVERFJORDVANNENE


Neverfjordvannene


Fisketid :
1. februar til 31. august. (Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).

Pris fiskekort : 
Døgnkort   kr.    75,-  
Ukekort      kr. 390,-  
Fiskekort selges via: scanatura.no


Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og politiet fører oppsyn med at fiskereglene overholdes ved fiske i dette området.Fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (FeFo), og fiskere fast bosatt i Norge over 67 år og under 16 år fisker gratis på følgende vilkår :


  • Bostedsattest (fra skatteetaten), og gyldig legitimasjon medbringes (voksne).
  • Desinfiseringsregler skal følges.
  • Kvittering på betalt fiskeavgift må medbringes, når fiskeutøvelsen skal foregå i perioden 1. juni - 31. august. og fisker er over 18 år. (anadrom strekning).

Fiskeutstyr, fiskeredskap, båter o.l. skal desinfiseres iht. fiskereglene!

Zulu silver ørretflue

"ZULU SILVER"    Ei uslåelig allround flue til ørret.