Kvalsundelva

KVALSUNDELVA

Fisketid Laks :            1. juni - 31.august.  
Fisketid Sjøørret :    1. juni - 14. september.

Fiskedøgnet starter kl.1800 og slutter kl.1759 neste dag.
Lengden på fiskestrekningen er ca. 4,7 km.

Fredningssoner :

Korselva og Neverfjordelva med kjoser.

Desinfisering :

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv. (Se fiskeregler)


Sjørøye er totalfredet.

Bag-Limit :

Max. 2 villaks pr. døgn, og max 10 villaks pr. sesong.

Fiskekortsalg :

Kortsalget åpner 1. februar via  scanatura.no

Sesongkortsalget er åpent i perioden 1. februar - 10. juli.                                                                                 

Fiskekort skal kjøpes i forhold til hvor fisker er fast bosatt !
Kun fast bosatte i Finnmark (innenfor Finnmarkseiendommen), kan kjøpe fiskekort til noe redusert pris.


Sone 1 :   Det selges 6 kort pr. døgn.
Sone 2 :  Det selges 4 kort pr. døgn.

Fiske i Kvalsundelva for reineiere. Generell Info fra FeFo's webside:
Reineiere med rett til å utøve reindrift har rett på gratis fiskekort til lakseelver innenfor det området hvor de har lovlig opphold med reinen sin. 'Rett til å utøve reindrift' betyr at man har godkjent reinmerke, jf. reindriftslovens § 26. Drenger og familie uten merke, har ikke rett til gratis fiskekort.  Alle fiskere skal følge de lokale reglene, ha med seg fiskekortet på fisketur og fangstrapportere laks, sjøørret og sjørøye etter endt fiske. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre gebyr og utestengelse fra fiske.


Fiskekort for reineiere iht. regelverk fra FeFo:
Ved henvendelse til Kvalsund Sportsfiskeforening pr. e-post vil det bli skrevet ut gratis fiskekort for Kvalsundelva. 

Foreningen vil forholde seg til lokale regler, gjeldene for både sesongkort og døgnkort.

Se forøvrig fiskeregler og regler for sesongkort.

Tubeflua "Samurai Drainer"

Fra:  flueboksen.com