Brennsvikvassdraget

BRENNSVIK-VASSDRAGET

SJØØRRET- OG SJØRØYEVASSDRAG

Brennsvikvassdraget forpaktes av Kvalsund Sportsfiskeforening (kvsff)

Fiskekort for Brennsvik-vassdraget gjelder for fiske både i Brennsvikelva og Brennsvikvannet.

Lengde på Brennsvikelva er 500 m.

Brennsvikvannet er 1,3 km2, og omkrets er  5,5 km.


Fisketider:

Sjøørret :          1. juli til - 11. august
Sjørøye :           1. juli til - 11. august

Innlandsfisk:   1. juli til - 11. august.


Fiskedøgnet starter kl.1800 og slutter kl.1759 neste dag.Bag-Limit og fangstbegrensning Sjørøye:

Fast bosatt i Finnmark:


Max 4 stk. sjørøyer pr. døgn og max 16 stk. pr. sesong.


Fast bosatt utenfor Finnmark:

Max 3 stk. sjørøyer pr. døgn og max 10 stk. pr. sesong.Fredning :

Villaks (Atlanterhavslaks).


Desinfisering :

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv. (Se fiskeregler)


Hello world
Brennsvikvannet
Brennsvikvannet
Brennsvik
B4
Brennsvikvannet
Brennsvik
Brennsvikelva
Brennsvikelva