Medlemskap i Kvalsund Sportsfiskeforening

AKTIV FISKER MEDLEM:

Kontingent pris:  Over 18 år: Kr. 150,-    16 til 18 år: Kr. 80,-

Som medlem "Aktiv fisker" opptas personer fast bosatt innenfor "sektorgrense Kvalsund". (Dette mht. lokal forvaltning av Kvalsundvassdraget).

Aldersgrensen er 16 år.  For søknad, fyll ut og send inn skjemaet ved siden av.


Krav om bostedsattest:

For å sikre lokal forvaltning av vassdraget, må alle søkere sende bostedsattest til foreningens adresse. Dette fås enkelt ved hendvendelse til: skatteetaten.no
Søknader uten bostedsattest behandles ikke.


Betaling:

Giro kontingent sendes din e-post. Forrige års medlemmer tilsendes giro pr. e-post i april mnd. (Betales om fortsatt medlemskap ønskes).

Aktiv fisker medlemmer har rett til rimeligere døgn- og sesongkort for Kvalsundelva, samt rett til salgs/utleieobjekter annonsert av foreningen. Stemmerett årsmøter fra fylte 24 år.STØTTEMEDLEM:
Kontingent:  Kr. 100,-
Som medlem opptas alle personer uansett bosted. Aldersgrensen er 16 år.
For søknad, fyll ut og send inn skjemaet ved siden av.


Betaling:
Giro kontingent sendes din e-post. Forrige års medlemmer tilsendes giro pr. e-post i april mnd. (Betales om fortsatt støttemedlemskap ønskes).

Som støttemedlem har du ingen andre forpliktelser eller rettigheter (som stemmerett) enn ett ønske om å støtte opp om foreningsarbeidet.
Støttemedlemmer har allikevel rett til salgs- /utleieobjekter, annonsert av foreningen, på lik linje med "Aktiv fisker" medlemmer.

Medlemskap

Fyll ut alle felt, og trykk send.

Aktiv Fisker
Støttemedlem
 
 
 
 
 
 
 

Gyldighetstid medlemskap "Aktiv Fisker" og  støttemedlem:

Medlemskontingent betalt før 1. mai, gjelder fra 1. mai betalingsåret og frem til og med 30. april det kommende år. Kontingent betalt etter 1. mai, gjelder fra dato betalt betalingsåret, og frem til og med 30. april kommende år.