KVALSUND

Kvalsund ligger i Hammerfest kommune, vest i Finnmark fylke.

Innbyggertallet er ca. 1000.


I Kvalsund tettsted finner du bl.a:
Idrettshall, sykehjem, eldreboliger, legekontor, skole, barnehage, bibliotek, kirke, drivstoffpumpe, dagligvarebutikk, treningssenter, cafè/kro, båthavn for leie av båtplass, laks/sjøørretelv mv.


Reise til Kvalsund:
Til Kvalsund er det bussforbindelser fra de fleste steder i øst- og vestfinnmark, i tillegg til Troms. Kvalsund er omringet av flyplasser. Du kommer til Kvalsund fra flyplassen i Hammerfest, Alta, Lakselv m.fl., eller via hurtigruta som anløper Hammerfest.

Avstanden fra Kvalsund til Hammerfest er ca. 32 km. Til Alta og Lakselv er avstanden ca. 112 km.

Det går også lokalbåt mellom Kvalsund, Revnses og Hammerfest.

Solnedgang  i Kvalsund
Solnedgang  i Kvalsund

Noen severdigheter:


Kvalsund Kirke:
Kvalsund kirke er en langkirke i tre fra 1936, og var den eneste bygningen som stod igjen etter nedbrenningen av Kvalsund under 2. verdenskrig. (Okkupasjonsmakten gjennomførte da mot slutten av krigen "den brente jords taktikk" som bl.a. førte til at omtrent alle bygninger i Finnmark ble brent ned).


Helleristninger:
I Kvalsund sentrum finnes det to steiner med 2500 år gamle helleristninger. Steinene ligger ved innkjøringen til coop butikken i Kvalsund.


Stallo:
Stallo er et av «Fotefar mot Nord» sine prosjekt, og du finner severdigheten ved å følge gammelveien på sørsiden av Kvalsundtunellen.


Kvalsundbrua:
Åpnet i 1977, og var da verdens nordligste hengebru. Norges lengste frem til 1991.

Hengebrua er 741 meter, med hovedspenn på 525 meter. Kostet 72,5 mill. kroner å bygge, med en bompengeandel på 12,3 mil. kroner. Nedbetalt i 1991. Tårnhøyden på Kvalsundsiden er 81 meter. og på Stallogargosiden 97 meter. Seilingshøyden er 26 meter.

Friluftsliv i sommerhalvåret:


Kvalsund byr på rikelig med friluftsområder.

På fjellene rundt kan en gå såkalte toppturer. Det er mange fine fiskevann med ørret og røye, og i Kvalsundelva er det mulig å fiske laks og sjøørret.

Den populære lakseelven Repparfjordelva og den mindre Skaidielva er like i nærheten.


Blåbær, tyttebær og multebær finner de fleste nok av. Noen benytter også områdene i Kvalsunddalen til sopplukking.

Det er fine jaktområder for rype og hare i området. Det er også flotte turområder i Saraby, Neverfjord, Klubbukt, Repparfjorddalen, Hatter og Kokelv, samt på Kvaløya, og Seiland.


Friluftsliv vinterstid:

Vintertid er det mange fine områder som passer for skiturer, og som benyttes flittig av lokalbefolkningen.

Sneskuterturer er også populært om vinteren, gjerne i kombinasjon med isfiske og bålkos. Kartet viser oversikt over 300 km. skuterløyper i gamle Kvalsund kommune.


Reindriftsområder:


Samene har reindriftsområde i Kvalsunddalen og området rundt Kvalsund vår, sommer og høst. Dette er kalvingsområder, vår, sommer og høstbeite samt oppsamlingsområder og flytteleier.

Sent om høsten i oktober flyttes reinen til vinterbeitet på Finnmarksvidda.


Foreningen ber sine medlemmer om å ikke forstyrre reinen unødig. Spesielt er det viktig at reinflokkene har ro i kalvingstiden om våren. Husk å ha god kontroll på hunden når du ferdes i disse områdene. Samene har selv hunder i reindriftssammenheng, og disse er ikke bundet av regelen om båndtvang.