Desinfisering


Foreningen har en enkel desinfiseringsstasjon,

men den har alt som er nødvendig for å kunne desinfisere fiskestenger, sneller, vadeutstyr, båter, kanoer osv.


Pris pr. desinfisering er kr. 150,-


Desinfiseringsstasjonen vil ha en fast åpningstid fra og med sesongen 2022.

Desinfisering kan også forhåndsbestilles ved å sende epost til foreningen: kvsff@yahoo.no

Utdrag fra fiskereglene angående desinfisering:


Den som skal kjøpe fiskekort må først oppfylle krav om desinfisering.


  1. Fiskeutstyr og andre smitteførende gjenstander som er brukt utenfor Finnmarkseiendommen og/eller i vassdrag hvor det er påvist, eller er mistanke om smittsom sykdom skal være desinfisert.
  2. For øvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i ett annet vassdrag.
  3. Alle som er fast bosatt utenfor Finmarkseiendommen skal ha gyldig desinfiseringsattest før fisket påstartes.
  4. Fast bosatte i Finnmarkseiendommen: Skal desinfisere når fiskeutstyr mv. er brukt som nevnt i pt. 1. (pt.2 gjelder også)

Desinfisering skal også bidra til å hindre spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris.


Foto viser "gyro" på smolt.