Sesongkort Brennsvik

Fremgangsmåte for kjøp av sesongkort Brennsvikvassdraget:

Selges kun til fast bosatte i Finnmark og bestilles slik:


  1. Send søknad om sesongkort vedlagt kopi av betalt fiskeravgift, samt kopi av bostedsattest til kvsff@yahoo.no
  2. Deretter går du til websiden Natureit.no
  3. Hos Natureit.no velger du "mine sider" og deretter "opprett ny konto" Fyll ut navn, adresse osv.
  4. Når dette er gjort velger du "laksefiske" og "Brennsikvassdraget". Der bestiller du ønsket sesongkort. (Foreningen får melding om din bestilling og vil godkjenne den så fremt du på forhånd har sendt inn dokumentasjonen i pt. 1, og vilkår om fast bosted er godkjent).
  5. Godkjent melding kommer til DIN SIDE hos Natureit.no og du kan du nå gå videre til betaling for sesongkortet.