Sesongkort

SESONGKORT  FOR  KVALSUNDELVA  SELGES  I  PERIODEN   1. Feb  -  10. Juli.,

ETTER  SØKNAD  TIL  FORENINGEN.  (BEHANDLINGSTID SØKNAD ER 1 TIL 2 UKER).   SESONGKORT  GJELDER  FOR:


  • Fast bosatte innenfor sektorgrense Kvalsund. (Medlem "AKTIV FISKER" gis redusert pris). (over 67 år=50% prisreduksjon).
  • Fast bosatte innenfor Finnmarkseiendommen som eier hytte/fritidsbolig innenfor sektorgrense Hytte. Prøveordning Inntil videre. (0ver 67 år=50% prisreduksjon).
  • Fast bosatte innenfor sektorgrense Hammerfest, (lik tidl. Hammerfest komm. grense.) Begrenset til 5 stk. sesongkort til de fem første søkere. (Over 67 år=50% prisreduksjon). Husk at evt. sesongkortreservasjon utgår hvis du ikke har betalt regningen fra foreningen for sesongkortet innen betalingsfristen, og at neste i køen da får kjøpsmulighet.
    (Alle 5 sesongkort for Hammerfest er pr. 5. mai utsolgt for sesongen 2022)
  • Fast bosatte innenfor Finnmarkseiendommen under 16 år gis frikort sesong på forespørsel fra foresatte.


VILKÅR  FOR  KJØP:
ALLE søkere av sesongkort må oppgi navn og fast bostedsadresse.

I tillegg bostedsattest være vedlagt. (bestilles fra skatteetaten).


Søknader om sesongkort uten tilstrekkelig dokumentasjon behandles ikke.
(Hvis du ikke har fått svar på din sesongkortsøknad kan årsaken være at du ikke har vedlagt tilstrekkelig dokumentasjon). Merk at behandlingstid søknad er 1 til 2 uker.Eiere av hytter/fritidsboliger bygget innenfor "sektorgrense hytte":


Søkere av sesongkort som er fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen, og som er eiere av hytter/fritidsboliger innenfor "sektorgrense hytte" må som tillegg vedlegge følgende dokumentasjon på eierforhold:

Hjemmelshaver-dokumentasjon med gårds/bruksnr, samt kartutskrift over eiendommen (bestilles fra kartverket).


Inntil 2 stk. sesongkort selges pr. fritidseiendom, til eier og/eller eiers nære familie, som også må være fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (tidl.Finnmark fylke).

Sesongkort

Sesongkort skal innrapporteres minimum hver 14. dag.

SISTE FRISTER for sesongen 2022:


SISTE FRIST 15. juni,      innrapportering gjelder fra    1. juni til og med 15. juni.

SISTE FRIST 29. juni.     innrapportering gjelder fra  16. juni til og med 29. juni.

SISTE FRIST 13. juli.       innrapportering gjelder fra  30.juni til og med 13. juli.

SISTE FRIST 27. jul         innrapportering gjelder fra   14. juli til og med 27. juli.

SISTE FRIST 10. aug.      innrapportering gjelder fra  28. juli til og med 10. aug.

SISTE FRIST 24. aug.      innrapportering gjelder fra   11. aug. til og med 24. aug.

SISTE FRIST 7. sept.       innrapportering gjelder fra  25. aug. til og med 7. sept.

SISTE FRIST 21. sept.     innrapportering gjelder fra    8. sept. til og med 14. sept.


Unnlatelse av innlevering av innrapportering innen oppgitte tidsfrister i sesongen, vil medføre at søknad om sesongkort for kommende sesong ikke innvilges.