Neverfjordvann

NEVERFJORDVANNENE

Fiske i Neverfjordvannene sommerhalvåret


Fisketid :
1. juni til 31. august. (Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).


Desinfisering:

Det er forbudt å fiske i Neverfjordvannene (og elva mellom vannene) uten gyldig desinfiseringsattest.

Fiskeutstyr, båter mv. SKAL være desinfisert.  Se regelverk.


Pris fiskekort : 
Døgnkort   kr.    75,-  
Ukekort      kr. 390,-  
Fiskekort selges via: scanatura.no


Krav om fiskeravgift:

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, derfor er det krav om at alle over 18 år må bedbringe gyldig kvittering på betalt fiskeravgift, ved fiske i perioden 1. juni - 31.august.


Fiskere fast bosatt innenfor Finnmarkseiendommen (FeFo), og fiskere fast bosatt i Norge over 67 år og under 16 år fisker gratis på følgende vilkår :


  • Bostedsattest (fra skatteetaten), og gyldig legitimasjon medbringes (voksne).
  • Desinfiseringsregler skal følges.
  • Kvittering på betalt fiskeavgift må medbringes, når fiskeutøvelsen skal foregå i perioden 1. juni - 31. august. og fisker er over 18 år. (anadrom strekning).


Foreningens oppsyn, Statens Naturoppsyn og politiet fører oppsyn med at fiskereglene overholdes ved fiske i dette området.

Neverfjordvannene ISFISKE vinterhalvåret


Særskilte fiskeregler ved isfiske gjelder. (Også regler angående desinfisering av fiskeutstyr mv.).


Fisketid: 1. februar - 31. mai

(Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk).


Priser fiskekort:  Vanlige priser som ved sommerfiske.

Fiskekort selges via scanatura.no