Kvalsundelva

KVALSUNDELVA

Fisketid Laks :            1. juni - 31.august.  
Fisketid Sjøørret :    1. juni - 14. september.

Fiskedøgnet starter kl.18:00 og slutter kl.17:59 neste dag.


Lengden på fiskestrekningen er ca. 4,7 km.

Fredningssoner :

Korselva og Neverfjordelva med kjoser.

Sjørøye er totalfredet.


Bag-Limit :

Max. 2 villaks pr. døgn, og max 10 villaks pr. sesong.

Fiskekort skal kjøpes i forhold til hvor fisker er fast bosatt !   (Det fins ulike prisgrupper)


Kortsalget åpner 1. februar via  scanatura.no

Sesongkort kan søkes i perioden 1. februar - 10. juli.


Sone 1 : Det selges 6 kort pr. døgn.
Sone 2 : Det selges 4 kort pr. døgn.                                          

 

Desinfisering :

Det er krav om desinfisering av fiskeutstyr mv.

Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Høyvann)
Sone 1 (Lavvann)
Sone 1 (Lavvann)
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Grense sone 1 og 2 (der fisker står)
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 nedre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 midtre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Sone 2 øvre
Start sone 2 Korselvbrua
Start sone 2 Korselvbrua

Fiske i Kvalsundelva for reineiere. Generell Info fra FeFo's webside:
Reineiere med rett til å utøve reindrift har rett på gratis fiskekort til lakseelver innenfor det området hvor de har lovlig opphold med reinen sin. 'Rett til å utøve reindrift' betyr at man har godkjent reinmerke, jf. reindriftslovens § 26. Drenger og familie uten merke, har ikke rett til gratis fiskekort.  Alle fiskere skal følge de lokale reglene, ha med seg fiskekortet på fisketur og fangstrapportere laks, sjøørret og sjørøye etter endt fiske. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre gebyr og utestengelse fra fiske.


Fiskekort for reineiere iht. regelverk fra FeFo:
Ved henvendelse til Kvalsund Sportsfiskeforening pr. e-post vil det bli skrevet ut gratis fiskekort for Kvalsundelva. 

Foreningen vil forholde seg til lokale regler, gjeldene for både sesongkort og døgnkort.

Se forøvrig fiskeregler og regler for sesongkort.