Isfiske regler Nevann

Neverfjordvannene fiskeregler ISFISKE  1. feb. - 31. mai.


Det er bare tillatt å fiske innlandsfisk, og vanlige priser og relger for fiskekort gjelder.

Fiskekortsalget åpner 1. februar og selges via scanatura.no