Vannstand og stenging

VANNSTAND OG STENGING AV KVALSUNDELVA

  • Vannstand og vannføring i Kvalsundelva måles med instrument fra NVE.


  • Ved vannstand ned mot 112cm. kan elva bli stengt i sone 2, spesielt hvis utsiktene til nedbør er dårlig, og/eller det er dårlig oppgang av fisk.


  • Vannstand 109 cm. fører til stenging av sone 2, frem til vannmengden øker.


  • Etter stenging holder vi fiskere informert om vannstanden på AKTUELT siden.


  • Lav vannstand kan også føre til at elva stenges for alt fiske i begge fiskesonene, for en periode.