Ukekort for Kvalsundelva

Ukekort for Kvalsundelva

UKEKORT FOR KVALSUNDELVA:


Bare fast bosatte med folkeregistrert adresse i Hammerfest kommune har rett til kjøp av ukekort. Salg skjer etter søknad til foreningen.


Ordinære medlemmer og støttemedlemmer fast bosatt i Hammerfest kommune, gis redusert pris. Se prisliste med info her.


Det kan søkes om ukekort fra 1. januar, og behandlingstiden er ca. 1 uke.


Det selges 7 stk. ukekort pr. uke iht. ukenummer. 

Ett ukekort er gyldig fra mandag kl. 01.00 til påfølgende søndag kl. 2359.


Sesongen 2023 kan det kjøpes ukekort for ukene:

 • 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 og 36.

Slik søker du ukekort:

Send E-post/brev til foreningen med følgende innehold:

 • Ditt for- og etternavn, adresse, postnr. og poststed.
 • Din E-post adresse, og ditt mobiltlf.nr.
 • Vedlegg kopi av kvittering for betalt fiskeravgift for sesongen.
 • Vedlegg kopi av bostedsattest fra skatteetaten. (kun en gang pr. år)
 • Oppgi ukenr. for ukekort. (Du kan søke om flere ukekort samtidig).


Når søknad er innvilget, mottar du innbetalingsgiro til din E-post. Når betaling er innkommet foreningen sendes ukekort(ene) til din E-post.


  (bostedsattest bestilles her fra skatteetaten). 


  Søknader uten tilstrekkelig dokumentasjon behandles ikke.
  (Hvis du ikke har fått svar på din ukekortsøknad kan årsaken være at du ikke har vedlagt tilstrekkelig dokumentasjon).  INNRAPPORTERING AV UKEKORT.

  Innrapportering gjelder fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet kort:

  Ukekort skal innrapporteres løpende, og senest 24 timer etter at ukekortet er utløpt på dato. Unnlatelse av innrapportering innen oppgitte tidsfrist, vil medføre at neste søknad om ukekort gjeldende en hel sesong ikke innvilges.